حمایت

  • ۰۱:۱۶
. عشق بیماری مسری ست و من می ترسم با همین شعر به روح تو سرایت بکند عشق، پیری ست که بدجور حواسش پرت است یک نفر باید ازین پیر حمایت بکند . #امید_صباغ_نو #خود_زنی #چاپ_سوم @omid_sabbaghno .


یک نفر دلتنگ است...

  • ۰۰:۵۲


@sheerkade پشت کاجستان، برف برف، یک دسته کلاغ. جاده یعنی غربت. باد، آواز،مسافر، وکمی میل به خواب. شاخ پیچک، و رسیدن، و حیاط. من، و دلتنگ، و این شیشه خیس. می نویسم، و دو دیوار ، و چندین گنجشک. یک نفر دلتنگ است... سهراب سپهری###

دچار

  • ۱۱:۴۱
شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است
من دقیقا به همین حال دچارم امروز


#علی رضا آذر

کاش پیدا میشدم

  • ۲۳:۴۵
کاش سوزن بودم و یک روز پیدا میشدم
چیستم؟کاهی که درانبار کاه افتاده ام
#حسین زحمتکش

یک خاطره ی دور فراموش شده

  • ۰۱:۱۸
دستی است که جای چای سم میریزد
زلفی ست که جای عشوه غم میریزد
یک خاطره ی دور فراموش شده
گاهی همه چیز را بهم میریزد...
#وحید نجفی

ستاره ای به آسمانم روانه کن

  • ۰۰:۴۲


خانه ات سرد است ؟ خورشیدی در پاکت می گذارم  و برایت پست می کنم ستاره ی کوچکی در کلمه ای بگذار  و به آسمانم روانه کن  بسیار تاریکم _____________________ منوچهر آتشی

بدرقه...

  • ۱۹:۱۳
هر کسی
یک امید،
یک عُصیان،
یک از دست دادن،
یک درد،
یک تنهایی،
یک اندوه،
 در خود دارد. .
 زیرا از درون ِ هر کس
یک نفر رفته است،
و هر کاری که می کند
 نمی تواند او را بدرقه کند

فاتح پالا l ترجمه : سیامک تقی زادهبعدا نوشت:


کاش میشد پشت سر تمام آنهایی که از درون سفر کرده اند
کاسه ی آبی ریخت
و از زیر قران ردشان کرد
تا با خیال راحت تر بروند

و کاش میشد تکه های جامانده ی خاطراتشان را برایشان
با پست سفارشی فرستاد
تا دیگر بهانه ای برای بازگشت نداشته باشند....

خوابم نمیبرد...

  • ۰۰:۴۷
گفتی :"مگر به خواب ببینی رخ مرا " دیوااانه ... از خیال تو خوابم نمی برد ... سجاد شهیدی.

عزیز دلی هنوز...

  • ۰۰:۵۲

بیدار مانده ام که تو را مثنوی کنم


آسوده تر بخواب،عزیز دلی هنوز...
اسم شاعرش رو نمیدونم...

من خوبم

  • ۰۲:۱۱
در من یک تیمارستان وجود دارد یک تیمارستان با هفتاد تختخواب هفتاد تختخواب با هفتاد دیوانه و سخت ترین کار دنیا را من میکنم زمانیکه از من میپرسند: خوبی؟؟! و من باید یک تیمارستان هفتاد تختخوابی را آرام کنم و با متانت صادقانه ای بگویم بله امروز "خیلی خوبم"!!!! 😶 پویان اوحدی


۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan